top of page
low dose immunotherapy

low dose immuno- & allergy therapy

Lage dosis immunotherapie is een revolutionaire therapie voor zowel allergie, intolerantie en de meeste andere immuungerelateerde symptomen zoals omgevingsfactoren (pollen, grassen en dieren zoals honden- of kattenhaar), maar ook voor chronische ziekte van Lyme, candida en parasieten.

 

We gebruiken laaggedoseerde homeopathische middelen  (nosodes) van de stof of het antigeen waarop u reageert en titreren de dosis wekelijks totdat uw symptomen zijn verdwenen.

 

Het is een niet-invasieve behandeling waarbij we druppels onder de tong gebruiken (geen naalden dus erg kindvriendelijk).

 

LDI kan het proberen waard zijn in de volgende omstandigheden:

Voor meer informatie over LDI kunt u onderstaande tekst verder lezen.

voedselintoleranties en allergieën

 • Zuivel

 • Gluten

 • soja

 • schaaldieren

 • Eieren

 • noten

 • Of een ander voedingsmiddel

Allergie voor dieren (haar/huid)

 • Honden

 • katten

 • paarden

 • Of een ander dier

Omgevingsallergieën

 • Schimmel (mold)

 • metalen (nikkel)

 • stuifmeel(pollen) grassen, bomen 

Zenuwstelsel en hersen-gerelateerde ziekten

 • MS

 • Dementie

 • Parkinson

 • POTS

 • Bell's Palsy

Huidproblemen

 • huiduitslag

 • Eczeem

 • Abcessen

 • Psoriasis

 • Roos

 • Rosacea

Bovenste luchtwegaandoeningen:

 • De gewone verkoudheid

 • Corona virus (restverschijnselen na covid zoals vermoeidheid of verlies van smaak en geur)

 • Bronchitis

 • Chronische laryngitis

 

Urine- en mannelijke/vrouwelijke orgaanproblemen

 • Interstitiële cystitis

 • Chronische urinewegontsteking

 • Chronische vaginitis

 • Chronische bekkenpijn

 • Vulvodynia

 • Endometriose

Oor-, neus- en keelproblemen:

 • Chronische oorinfecties

 • Chronische laryngitis

 • Chronische sinusitis 

Darmgerelateerde symptomen en aandoeningen:

 • Prikkelbare darm syndroom (obstipatie, opgeblazen gevoel, diarree, buikpijn)

 • Prikkelbare darmziekte (ziekte van Crohn en colitis ulcerosa)

Wat is LDI/LDA lage dosis immuun en allergie therapie?

Bij de behandeling met LDI/LDA tegen allergieën, gebruiken we een extract van een allergeen om op die manier het immuunsysteem verdraagzamer en tolerant te maken voor deze stof zodat de cliënt geen reactie meer heeft op het allergeen. Het immuunsysteem wordt als het ware opnieuw geleerd wat de juiste reactie is op een bepaalde stof. 

 

Immunotherapie wordt al vele jaren toegepast in de reguliere geneeskunde tegen hooikoorts, huisstofmijt en katten. Ty Vincent heeft deze techniek verder door ontwikkeld om ook patiënten te behandelen met chronische immuun-activatie op antigenen van virussen, schimmels, parasieten en bacteriën. Hij zag namelijk lyme patiënten die antibiotica hebben gebruikt tegen de bacteriën waar zij last van hadden maar niet opknapte of weer terugvielen na een behandeling. 

 

Hij redeneerde dat het niet de bacterie was die de klachten gaven maar een overdreven immuunreactie op de bacterie. Door middel van LDI leren we het lichaam om geen overdreven immuunreactie meer te geven op het antigeen/pathogeen waardoor de klachten verdwijnen.

 

Hoe wordt LDI/LDA toegepast?

Reguliere immunotherapie wordt gedaan door middel van een injectie in de huid met het allergeen waar u op reageert. Bij LDI/LDA wordt er niet in het lichaam geprikt met een naald maar krijgt de client de dosering in een paar druppels onder de tong toegediend. Net als in de huid bevinden zich in de mond ook heel veel immuuncellen. Doordat het een heel simpele, niet invasieve en pijnloze behandeling is kan hij heel goed thuis uitgevoerd worden en is het zeer geschikt voor kinderen van elke leeftijd. 

Hoe werkt LDI/LDA?

Het is niet precies bekend wat het werkingsmechanisme is LDI/LDA. Het werkt op basis van een energetische overdracht net als bij homeopathie het geval is. We weten dus niet hoe het precies werkt maar wel dat het werkt op basis van ervaringen.

Wie kan baat hebben bij een LDI/LDA-behandeling?

LDI /LDA kan worden ingezet bij zowel chronische als acute klachten zolang de oorzaak maar in het immuunsysteem ligt. De klachten die behandeld kunnen worden zijn: pijn, vermoeidheid, darm- en huidproblemen, luchtwegklachten, gedragsproblemen en vele andere. LDI kan dan een oplossing bieden, nogmaals gesteld dat deze zijn ontstaan zijn vanwege een immuunreactie op een antigeen/allergeen. Bovenstaande klachten kunnen ook een andere oorzaak hebben, zoals een toxische belasting met bestrijdingsmiddelen, zware metalen en mycotoxines (afkomstig van schimmels).  Deze behandelen we niet met LDI maar met andere natuurgeneeskundige en orthomoleculaire interventies om deze uit het lichaam te krijgen.

LDI/LDA kan heel succesvol zijn bij:

Autoimmuun aandoeningen

Lyme en vector borne aandoeningen

PANS/PANDAS

Huidklachten waaronder eczeem

Voeding allergieën en intoleranties

Allergieën op stoffen in de omgeving als: huisstofmijt, dierenharen, pollen etc.

 

Hoe verloopt een behandeling met LDI/LDA?

Tijdens de intake gaan we op zoek naar de oorzaken van de klacht(en). Het is in principe niet nodig om hiervoor laboratoriumonderzoeken te doen. Ik ga vanuit mijn eigen kennis en wetenschappelijk onderzoek een antigeen of allergeen LDI/LDA  inzetten om mijn hypothese te testen en tegelijkertijd te behandelen.

Als we bijvoorbeeld kiezen voor Lyme en co-infecties dan gaan we deze antigenen in een sterk verdunde dosering van een paar druppels toedienen. Dit zijn homeopathische verdunningen van een niet levend organisme waar geen molecuul meer van is terug te vinden. We starten met een dosering waarvan ik niet verwacht dat u hier direct op gaat reageren (om verergering van de klachten te voorkomen). Na elke dosering wacht u 7-10 dagen om het effect te observeren.

U kunt direct een lichte verbetering merken  maar  het kan ook zijn dat er nog niets gebeurd na de eerste dosering.  We willen verergering van de klachten zo veel mogelijk vermijden om twee redenen. Ten eerste omdat het oncomfortabel is voor u en ten tweede omdat we dan 7 weken moeten wachten voordat we verder kunnen met een sterkere verdunning.  

De 7 weken worden in acht genomen omdat de immuunsysteem cellen die opnieuw getraind moeten worden zich elke 7 weken vernieuwen. Natuurlijk is het niet de bedoeling om uw klachten te laten verergeren maar weet dat deze na een paar dagen ook weer zullen verdwijnen.

U krijgt  om de 7 a 10 dagen een lagere dosering (minder sterke verdunning) en gaan door tot uw klachten weg zijn. Als we de juiste dosering (core dosering) hebben gevonden is het de bedoeling dat de klachten minimaal 7 weken wegblijven. Dan neemt u opnieuw de core dosering.

We zien dat na verloop van tijd we dat deze  klachtenvrije periode langer aanhoudt, en de doseringen minder frequent hoeven worden genomen, soms wel maanden, een jaar of soms langer.

bottom of page